VYHLEDÁVAČE půjček

Vyhledávání klíčového slova / kombinace slov

Vyhledávač půjček je webová aplikace, respektive, jakákoliv aplikace, schopná provozu na webových stránkách obsahující hledací pole pro zadané dotazy a, většinou, současně i formulář pro zadání základních osobních a finančních údajů jako jsou požadovaná částka, jméno, příjmení a některých dalších údajů, které aplikace po odeslání vyplněného formuláře rozešle několika (smluvním) nebankovním společnostem - poskytovatelům půjček / spotřebitelských úvěrů k vyhodnocení údajů a sestavení nabídky údajům odpovídající a to NAJEDNOU. Žadateli / zájemci o půjčku je poté zpět odeslána většinou jediná nabídka, prezentovaná jako "nejlépe splňující zadání" zájemce a nebankovní úvěry. Pravděpodobnější (resp., nelze to vyloučit) je, že žadatel dostane nabídku, za kterou provozovatel aplikace získá nejvyšší provizi. Termín / výraz / slovní spojení dosáhlo vrcholu návštěvnosti, respektive, hledanosti zhruba v roce 2015, kdy se na trhu objevily první masivně propagované webové stránky s aplikací, soustřeďující se na masovou produkci, v našem případě na masové zprostředkování úvěrů. Základní poptávka po klíčovém slovu / kombinaci slov byla vytvořena majitelem webových stránek, poté masově propagována a nakonec přijata těmi koncovými uživateli, kteří (často) se svou žádostí o půjčku neuspěli u bankovních, ale i nebankovních institucí. Slibované vyhledání "optimální / nejvýhodnější" nabídky drželo svou pozici / hledanost / poptávku ve výsledcích SERP po dobu cca dvou roků. Koncem tohoto období se mezi často zadávánými dotazy začala objevovat slovní spojení "bez vyhledávačů". V současné době (červenec 2020) je hledanost kombinace klíčových slov a jejich spojení téměř nulová, dokonce se objevují slovní spojení, která mají klíčové slovo "vyhledávač" z výsledků úplně vyloučit.

Na aktuální počet dohledávání zde zmiňovaného termínu, resp. jeho přesné formulace, mají našeptávače omezený vliv. V souvislosti se short-tail výrazy v nabídce nenachází - jak česká jednička, tak i google, resp. jejich našeptávače, přesná spojení nenabízejí. Ani vyhledávače, které nabízejí linky na tzv. "související výraz" nebo "podobné hledání" v souvislosti se short-tail výrazem "půjčka" přesnou formulaci do přehledu nejhledanějších slovních spojení nezařadily.

Více k vlivu / efektu, který mají tak zvané našeptávače na výsledný počet zobrazení a následně i na vlastní návštěvnost v souvislosti se zobrazování webových stránek ve výsledcích na ostatních stránkách.

pocet dotazu v listopadu 2018

© 2020 Vyhledávání na Seznamu - 60-denní průměry hledanosti klíčových slov vzhledem k shorttail termínu (srpen 2018)

Našeptávače a "Speed Dials" pro vyhledávače půjček

Našeptávač Seznamu

.. analyzované spojení ve spojitosti s shorttailovým klíčovým slovem půjčka NENABÍZÍ, respektive, přesněji, potenciální počet jejich hledání je tak nízký, že se do nabídky těch aktuálně nejčastěji zobrazovaných našeptávacím javascriptem nedokáže propracovat. V souvislosti s řečeným je třeba vzít v úvahu, že tvrzení je platné pro aktuální stav projevující se "právě teď" a měnící se i několikrát týdně / denně

našeptávač

Našeptávač Google

.. spojení analyzovaných klíčových slov se slovem půjčka | půjčky v současné době NENABÍZÍ (pozn.: stav se může měnit i několikrát za den v závislosti na momentálním chování převažujícího počtu zákazníků - rozhodující masy návštěvníků)

našeptávače

Zobrazení KW versus short tail KW půjčky v jednotlivých SERP

Dominantní postavení na českém trhu získal Google cca v roce 2015, kdy jeho podíl na počtu denních vyhledávání přesáhnul 50%. Po dobu následujícího jednoho roku kolísal okolo dominantního podílu. Spolu se Seznamem obslouží přes 80% procent trhu, na třetím místě se dlouhodobě pohybuje Bing. Na vyhledávání v době rychlého rozvoje dotykových telefonů vstoupily i Yahoo a další vyhledávače defaultně předinstalované | nastavené v systémech iOS a Android. K nim se v posledních letech přidaly i tzv. metavyhledávače (zapmeta.com, zapmeta.cz, metacrawler.com), mobilní vyhledávače i specializované aplikace pro iOS a Android.

Hypotézu, že jak našeptávací algoritmy, tak i jejich výsledky lze ovlivnit pomocí zadávání požadovaných slov a jejich kombinace jak manuálně, tak i prostřednictvím tzv. cronů (programovatelné příkazy spouštěné v předem nastaveném čase, resp., časovém intervalu) je potřeba ověřit a potvrdit. Jisté je, že chování jednotlivých SE NENÍ lineární, vykazuje známky prudkých výkyvů v trendech i ostrých PEAKů a změn.


© 2022 pujcka-ihned-na-ucet.sweb.cz