Půjčka na účet ihned

Tzv. "IHNED" a skutečná rychlost převodu schválené částky

O vnímání důležitosti rychlosti převodu peněz svědčí počet a formulace dotazů odkazujících na rychlost na portále seznam.cz i google.cz. Mezi často hledanými termíny jsou kombinace a variace klíčových slov "do hodinky", "do 5 minut" apod. (obdobně zajímavé jsou i další výrazy spojované s výchozím termínem a variace na ně - zdarma, nebankovní, online. Těmi se zabývají kraťoulinké analýzky na dalších stránkách). Méně se vyskytuje v dotazech zadávaných na ostatních vyhledávačích, kterými jsou bing.com, duckduckgo.com, zapmeta.cz, izito.cz, ecosia.org, ask.com, excite.com, dogpile.com, qwant.com, yippy.com, sonicrun.com, yahoo.com nebo evropská varianta yahoo.co.uk a celé řadě dalších, byť méně znamých a používaných. Jednou ze zajímavých možností, byť málo využívaných, je používat k vyhledávání příležitosti půjčit si tzv. metavyhledavače. K těm znamějším na českém trhu patří metacrawler.com a zapmeta.COM/CZ

Označení deklarovaná v reklamních a inzertních materiálech poskytovatelů a použitá i na stránkách nebankovních půjček ve skutečnosti znamená, že tzv. "půjčkou" poskytovatelé mají na mysli proces posuzování a následného schvalování, nikoli peníze samotné ve smyslu finanční částky připsané na bankovním účtu zákazníka. Zájemce ale termín / označení chápe přesně opačně. Pokud požádá o "něco", co je propagováno výrazem: 'do 5 | 10 | 15 | 30 minut', chápe označení jako termín připsání schválené sumy na jeho konto. Bohužel, označení / výraz 'přilepený k půjčce' vypovídá jen málo o tom, zda ve zmíněných lhůtách obnos i dorazí podle slibů a z toho vyplývajících oprávněných očekávání žadatele.

Výjimkou je případ, kdy žadatel má svůj běžný / osobní UČET VE STEJNÉ BANCE JAKO POSKYTOVATEL PŮJČKY. V případě schválení online žádosti pak peníze skutečně mohou být připsány na žadatelově účtu během několika málo minut. Přesto je možné údaj o bankovním kontu poskytovatele půjčky najít v přehledu jejích vlastností jen zřídka, v několika málo připadech je nutné informaci pracně dohledávat na její domovské stránce s kontakty.

Pokud mají údaje o vlastnostech úvěru poskytnout žadateli SMYSLUPLNOU INFORMACI, měl by být údaj o bankovním účtu, resp. bankovních účtech poskytovatele na předních místech přehledu vlastností. Bohužel, poskytovatelé údaje o bance v přehledu parametrů / vlastností většinou neuvádějí. Informace o ní lze (občas) najít ve FAQ nebo na stránce s kontaktními údaji.

Samostatnou kapitolou pak je formát a obsah vyhledávání ve specializovaných vyhledávačích zaměřených výhradně na mobilní zařízení jako jsou chytré mobilní telefony a tablety. Vyhledávače typu start.fyi nenabízejí našeptávač. Počet a frekvence vyhledávání klíčových slov obsahující požadavek na rychlost tak lze jen odhadovat z poměru statistik vyhledávání pro mobilní a desktopová zařízení na statcountcounter.com, toplist.cz, Google Trends, Alexa a podobně.

Půjčky se šancí na rychlý převod pro zájemce využívající násl. banky:

BANKOVNÍ ÚČTY POSKYTOVATELŮ NEBANKOVNÍHO FINANCOVÁNÍ

Držitelé, nebo přesněji majitelé, běžných účtů ve Spořitelně mají největší šanci si půjčit / nalézt nabídku, která si označení půjčka XYhned opravdu zaslouží a která bude schopna splnit příslib rychlého převodu na běžný účet žadatele v proklamovaném časovém limitu. Řada poskytovatelů využívá i FIO, její zákazníci mají více než dobrou šanci obdržet schválenou půjčku / částky nebankovních úvěrů opravdu rychle. Podle zkušeností, recenzí a uspořádaných anket zveřejněných na mnoha různých místech internetu právě převody uvnitř této, v ne tak nedaleké minulosti malé, banky, patří k těm absolutně nejrychlejším. Právě převody mezi jednotlivými účty uvnitř této banky nezaberou více jak pár desítek vteřin od zadání a potvrzení příkazu k úhradě / převodu.

Jakkoliv jednoznačně předchozí text vyznívá, skutečnost je složitější. Mezi nebankovními půjčkami je i řada hybridních nabídek, na jejichž finální podobě se podílí více subjektů. Jedním z takových příkladů je Hyperpůjčka - vyhledávač, který podle přání zájemce vyhledává nabídku nejlépe odpovídající zadání a současně i reálným budoucím možnostem odvozeným z osobních dat vyplněných do webového formuláře. Z podstaty věci je zřejmé, že nalezení, následné porovnání a výběr optimální varianty nějakou tu minutu zabere a čas utíká. Požadavek vyjádřený v titulku a nadpisu přesto nadále platí ..